۰

هدف از احداث باغ عناب چینی

هدف از احداث باغ عناب : مسلماً ایجاد اشتغال و کسب درآمد می‌تواند دلیل اصلی شروع این کسب کار باشد همچنین با ایجاد واحدهای فرآوری و بسته‌بندی می‌توان از افراد علاقه‌مند دعوت به همکاری...